EUR
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • RUB
 • CHF
 • JPY
 • CAD
 • DKK
 • SEK
 • CZK
 • HKD
 • HUF
 • PLN

Firemné a kontaktné údaje

I&M Montres s.r.o
Na križovatkách 18
82104 Bratislava
Slovenská Republika 
 
IČO:                           47218061
IČ DPH:                       SK 2023803793
Reg. na:                     Okresný súd Bratislava I
Vložka č.:                    90094/B

Bankové spojenie:       VÚB a.s.
Č. účtu:                      3163079351/0200
IBAN:                         SK4302000000003163079351
SWIFT/BIC:                SUBA SKBX

Kontaktná osoba:        Ivan Naď
Ulica:                         Na križovatkách 18
PSČ:                          82104
Mesto:                       Bratislava
Štát:                          Slovenská Republika 

Kontaktný email:         info@watchexclusive.eu
Obchodný email:         sales@watchexclusive.eu 
Admin email:              admin@watchexclusive.eu

Telefón 1:                 +421 903 520 152
Telefón 2:                 +421 904 195 296
 
Zodpovedný za obsah webovej stránky: Ivan Naď, Matej Klaudiny
 
Môžete nás kontaktovať v pracovný dňoch od 8:00 - 18:00h

 

Scroll To Top