EUR
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • RUB
 • CHF
 • JPY
 • CAD
 • DKK
 • SEK
 • CZK
 • HKD
 • HUF
 • PLN

Starostlivosť o hodinky

O každé hodinky je potrebne sa pravidelne starať, aby správne fungovali.
Zvyčajne starostlivosť o hodinky závisí od modelu hodiniek, klímy a osobitej starostlivosti majiteľa hodiniek.

 
Magnetické pole
Magnetické pole: vyhnite sa uloženiu Vašich hodiniek na miesta v blízkosti reproduktorov a chladničiek, kde je možný výskyt silného magnetického poľa.
Kúpanie s hodinkami
Kúpanie s hodinkami: pred kúpaním je vždy potrebné skontrolovať, či sú hodinky vodotesné, resp. do akej hlbokej vody je možné hodinky ponoriť.
Nárazy a otrasy: vyhnite sa akýmkoľvek prudším nárazom a otrasom.
Kľúčik
Kľúčik: dbajte na to, aby v žiadnom prípade nevnikla voda cez kľúčik do mechanizmu hodinky.
Čistenie
Čistenie: na kovové náramky a vodeodolné hodinky použite zubnú kefku s mydlovou vodou a jemnú handričku na dosušenie. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadla, žiadne agresívne chemikálie, krémy a čistidlá.
Chemické produkty
Chemické produkty: chráňte hodinky pred priamym kontaktom s rozpúšťadlom, saponátmi, parfémmi, kozmetickými prípravkami a to z dôvodu, že môžu poškodiť náramok, tesnenie, alebo schránku hodinky.
Teploty
Teploty: chráňte hodinky pred extrémnymi teplotami, nad 60°C, pod 0°C, alebo pred extrémnymi teplotnými výkyvmi.

Upozornenie:
 • nevystavujte hodinky priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili vyblednutiu farieb,
 • chráňte hodinky pred kontaktom s mazľavými látkami,
 • hodinky s koženým náramkom chráňte pred kontaktom s vodou a vlhkým prostredím, aby ste predišli zdeformovaniu a sfarbeniu náramku,
 • životnosť koženého náramku je limitovaná, preto je po určitej dobe potrebné ho z estetického hľadiska vymeniť.
Kontrola odolnosti voči vode by mala prebiehať raz ročne, alebo po každom otvorení púzdra (oprava, resp. výmena batérie)

Hodinky, ktoré sú vodeodolné, nesmieme dávať do vody horúcej - mohli by sa zdeformovať tesniace krúžky a prestať tesniť. Taktiež nesmieme vystaviť hodinky extrémnym + - teplotám.
Ak už máte nejakým spôsobom hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou, alebo nastavovacími časťami, zakiaľ ich nemáte oddelené od hodiniek kvalitnou membránou.

Nečistite hodinky chemikáliami, alebo nemajte ich pri chemických výparoch (parfumy, alkohol, rôzne spreje, benzín a pod.) - chemikálie môžu spôsobiť koróziu tesnenia. Aj slaná voda nemá celkom rada tesnenia a časom ich dokáže nahlodať.

Je potrebné uchrániť hodinky pred vplyvom magnetického poľa.

Hodinky pravidelne čistiť jemnou handričkou.
Scroll To Top