EUR
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • RUB
 • CHF
 • JPY
 • CAD
 • DKK
 • SEK
 • CZK
 • HKD
 • HUF
 • PLN

Ochrana údajov

Naša stránka je chránená 256 bitovým SSL certifikátom ktorý bol vydaný spoločnosťou GeoCert a zároveň overený spoločnosťou Equifax. Obidve firmy patria k najlepším vo svojej oblasti. V pravom dolnom rohu si máte možnosť kliknutím na GeoCert logo overiť dĺžku a platnosť nášho certifikátu.

Vážime si Vašej dôvery a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vaše údaje, ktoré boli nutné k vyplneniu a realizácii objednávky. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona c. 428/2002 v znení neskorších predpisov. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Zákony a predpisy:

- zákon číslo. 108/2000 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon číslo. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Scroll To Top